Kontrolní test z HTML a CSS

HTML tag <canvas> se používá pro:

Jaká se správná syntaxe pro CSS?

Jakou hodnotu má automaticky nastavená vlastnost 'position'?

Který HTML tag slouží k vytvoření seznamu pro výběr z více možností (drop-down list)?

Která vlastnost se používá k nastavení levého vnějšího okraje elementu?

Která HTML atribut se používá pro určení css stylů uvnitř daného tagu?

Jak nastavíte barvu pozadí pro všechny <h1> elementy?

V které části HTML dokumentu se správně odkazuje na extérní CSS soubor?

Vyberte správný HTML element pro největší nadpis:

Který HTML tag slouží pro vytvoření textového inputu?