Kontrolní test z HTML a CSS

Který HTML element specifikuje navigační odkazy?

Jakou hodnotu má automaticky nastavená vlastnost 'position'?

Který HTML tag slouží k vytvoření seznamu pro výběr z více možností (drop-down list)?

Který HTML tag slouží pro vložení obrázku?

Který HTML tag slouží pro vložení obrázku jako pozadí?

Který HTML element slouží pro spouštění audio souborů?

Která vlastnost se používá k nastavení levého vnějšího okraje elementu?

Který znak se používá k označení konce tagu?

Jak nastavíte, aby se text zobrazoval tučně?

Vyberte správný HTML tag pro vytvoření odkazu (hyperlinku):