Kontrolní test z HTML a CSS

Který HTML atribut specifikuje alternativní text obrázku pro případy, kdy obrázek nemůže být zobrazen?

Který HTML element slouží pro spouštění audio souborů?

Která vlastnost se používá k nastavení levého vnějšího okraje elementu?

Jaká se správná syntaxe pro CSS?

Který HTML tag slouží pro vytvoření checkboxu?

Který znak se používá k označení konce tagu?

HTML globální atribut "contenteditable" se používá pro:

Vyberte správný HTML element pro největší nadpis:

Jak seskupujeme selektory?

V HTML, která atribut se používá k upřesnění, že pole 'input' musí být vyplněno?