Kontrolní test z HTML a CSS

Který HTML element specifikuje navigační odkazy?

Vyberte správný HTML element, který označuje zdůrazněný text:

V HTML, 'onblur' a 'onfocus' jsou:

Co znamená zkratka CSS?

Jak vyberete všechny <p> elementy uvnitř elementu <div>?

Jak můžete vytvořit číselný seznam?

Který HTML element slouží pro spouštění audio souborů?

Ktará CSS vlastnost nastavuje velikost písma?

Jak seskupujeme selektory?

Která vlastnost se používá pro změnu barvy pozadí?