Kontrolní test z HTML a CSS

Jak můžete vytvořit číselný seznam?

HTML komentář začíná znaky <!-- a končí -->

Co znamená zkratka CSS?

Která vlastnost se používá k nastavení levého vnějšího okraje elementu?

Jak nastavíte, aby se text zobrazoval tučně?

Která HTML atribut se používá pro určení css stylů uvnitř daného tagu?

Jak vyberete elementy s nastavenou třídou "test"?

<iframe> tag se používá pro zobrazení webové stránky uvnitř jiné webové stránky.

V HTML, co upřesňuje element <aside> ?

Který HTML element upřesňuje titulek dokumentu?