Kontrolní test z HTML a CSS

Který HTML tag slouží pro vytvoření checkboxu?

Který HTML tag slouží pro vložení obrázku jako pozadí?

Vyberte správný HTML element, který označuje zdůrazněný text:

Která vlastnost se používá pro změnu typu písma daného elementu?

Který HTML element specifikuje navigační odkazy?

Jakou hodnotu má automaticky nastavená vlastnost 'position'?

Který HTML element slouží pro spouštění video souborů?

HTML komentář začíná znaky <!-- a končí -->

V které části HTML dokumentu se správně odkazuje na extérní CSS soubor?

Jak se vkládá komentář do CSS souboru?