Moje osobní portfolio

Návštěvní kniha

Ukázka aplikace, která ukládá vstupy od uživatelů do MySQL databáze a všechny příspěvky vypisuje zpět do stránky pomocí PHP.

Morseovka Kóder

Ukázka jednoduché aplikace, která překládá abecední znaky do morzeovy abecedy a naopak. Aplikace využívá javascript pro komunikace se serverem pomoci AJAXu.

Úkolníček

Jednoduchá aplikace vytvořená pomocí Javascriptu a knihovny jQuery. Data jsou ukládána do místního uložiště webového prohlížeče.

Fotogalerie

Aplikace zobrazí všechny fotky z dané složky pomocí PHP, galerie je responzivní nezávisle na rozměrech fotek, každá fotka obsahuje titulek s názvem souboru (fotky), při kliknutí na fotku se zobrazí náhled fotky pomocí Javascriptu, v náhledu lze přepínat na další nebo předchozí fotku.

Nastavení stránky

Možnost přizpůsobit vzhled stránky uživatelem. Nastavení pro každého uživatele se ukládá do MySQL databáze, před vlastním nastavením je nutné se zaregistrovat a poté přihlásit. Lze také nastavit automatické přihlašování na daném zařízení.

Kontrolní test z HTML a CSS

Možnost otestovat si svoje znalosti z oblasti HTML a CSS. Stránka zobrazuje 10 náhodných otázek z databáze, po vyhodnocení se zobrazí počet správných odpovědí. Odpovědi je možno změnit i po vyhodnocení a celý test nechat vyhodnotit znovu.